• Boylestraat 22 3112 XD Schiedam  
  • info@robinezijderhand.nl  
  • 06 41915714  

Kindercoaching

Kindercoaching is spelenderwijs en oplossingsgerichte hulp bieden aan een kind. Door gesprekken gecombineerd met speelse elementen en werkmethoden wordt aan de hulpvraag gewerkt.

Kindercoaching

 

Wat is kindercoaching?
Kindercoaching is spelenderwijs en oplossingsgerichte hulp bieden aan een kind. Soms zit een kind niet lekker in zijn vel, het kind voelt zich boos, verdrietig of angstig, heeft weinig zelfvertrouwen of moeite met de scheiding van de ouders, wordt gepest, heeft last van zijn of haar hooggevoeligheid, slaapt slecht, moppert of piekert veel en ga zo maar door. Door middel van het voeren van coaching- gesprekken gecombineerd met speelse elementen/ werkmethoden wordt aan de hulpvraag gewerkt.

Samen ontdekken we welke kwaliteiten en krachten het kind in zich heeft en hoe deze te gebruiken in de situaties die voor het kind moeilijk zijn of om nieuwe vaardigheden te leren. De focus ligt niet op het probleem, maar juist op het realiseren van succeservaringen. Het kind staat centraal en heeft een actieve rol in zijn eigen ontwikkelingsproces.

Het is de bedoeling om het kind sterk te maken, een positief zelfbeeld te laten ontwikkelen, in zijn eigen kracht te zetten. Als een kind positief naar zichzelf kan kijken, kan het de hele wereld aan. Uiteraard moet het probleem – de hulpvraag – duidelijk worden en vanaf dat moment wordt er gewerkt aan oplossingen. Het kind heeft de oplossingen al in zich. De kindercoach helpt het kind om deze aan de oppervlakte te krijgen.

 

Hoe werkt kindercoaching?
Eerste contact
Via het telefoonnummer of het contactformulier op de website kunt u contact met mij opnemen voor meer informatie over de praktijk en de werkwijze. Heeft u interesse, dan stuur ik u het intakeformulier toe en maken we een afspraak voor een gesprek.

Intakegesprek
Tijdens dit gesprek ga ik in op het door u ingevulde intakeformulier en kijken we samen naar wat precies de hulpvraag wordt. Hierna geef ik een advies over een te volgen traject.
Mocht de hulpvraag buiten mijn deskundigheid vallen, dan kan ik u altijd doorverwijzen naar een ander soort hulpverlening. Dit gesprek is geheel vrijblijvend. Als we na dit gesprek besluiten samen verder te gaan, plannen we een aantal coachingsessies in.

Traject
Het traject bestaat gemiddeld uit 5 tot 7 sessies. Van tevoren is niet in te schatten hoeveel sessies uw kind nodig heeft. Ieder kind is weer anders. Tijdens het traject zal blijken of er meer of minder sessies nodig zijn. Mocht dit het geval zijn, dan gebeurt dit altijd in overleg.

De eerste ontmoeting met uw kind is een kennismaking. Hierin ga ik samen met het kind op zoek naar zijn of haar hulpvraag. Deze hulpvraag kan soms afwijken van de vraag van de ouders. In mijn werkwijze ga ik uit van de behoefte van het kind, en zal ik u op de hoogte stellen als de behoefte van uw kind afwijkt.

In de daarop volgende sessies ga ik samen met uw kind op zoek naar een antwoord op deze hulpvraag, en naar de hulpmiddelen waarmee we dit doel kunnen bereiken. Hierbij kunnen verschillende werkvormen worden ingezet. Een aantal voorbeelden zijn:
Spel
Tekenen
Kleien
Mindfulness
Verhalen vertellen
Muziek
Poppenkast
Mind map maken
Rollenspel

Om het kind een veilige situatie te bieden zal alles wat er besproken wordt tijdens de sessies binnen de muren van de praktijk blijven. U kunt altijd een afspraak maken voor een tussentijds gesprek over het verloop van het proces. Na toestemming van uw kind is het ook mogelijk om de inhoud van de sessies met u te bespreken.

 

COACHEE spel
Een kindercoach kan tijdens de begeleiding van het kind het COACHEE spel inzetten. Met behulp van het COACHEE spel kan het kind geholpen worden zijn talenten, kwaliteiten en mogelijkheden te ontdekken. Deze kunnen dan versterkt en ingezet worden in situaties die moeilijk zijn en om een bepaald doel te bereiken. 

Op een veilige en creatieve manier geeft het spel informatie over het kind, de situatie waarin het zich bevindt en de hulpvraag die bij het kind speelt.
Het spel bevat vragen en opdrachten rond zes thema’s:
kind en gezin
kwaliteiten en talenten
emotionele ontwikkeling
de hulpvraag
school
het oplossend vermogen van het kind

De letters COACHEE staan voor:
Concrete en praktische werkwijze voor iedereen die met kinderen werkt. Ontwikkeld in de kindercoach-, opleidings- en onderwijspraktijk. Afgestemd op de hulpvraag van het kind, de ouders en de begeleider. Combinatie van werkvormen in 1 spel. Hoofd, hart en handen worden aangesproken. Effectief hulpmiddel om het ontstane probleem naar de oplossende fase te begeleiden. Eigen kwaliteiten en talenten staan voorop.

 

Evaluatiegesprek
Na afloop van de coachingsessies volgt een eindevaluatie met de ouder(s). Hierin blikken we terug op het proces en de vooruitgang. Op inhoudelijke zaken wordt alleen ingegaan nadat uw kind mij hier toestemming voor heeft gegeven.


Terug naar aanbod